Vår personal

Abbe Ibrahim, VD
abbe@operakallaren.se


Övriga förfrågningar:

Info@cafeopera.se